Q2 2024Unngå personskader

Utfordre antagelser i beslutningsprosesser 

Film: Utfordre antagelser i beslutningsprosesser 

Mennesker bruker mentale modeller og snarveier for å forstå informasjon, gjøre vurderinger og ta raskere beslutninger. Disse prosessene er helt nødvendige for måten vi fungerer på. Noen ganger fører det til ubevisste skjevheter, eller bias, i måten vi tenker på. Vi kan gjøre antakelser som påvirker våre vurderinger og beslutningsprosesser. Hvordan kan vi utfordre og håndtere antagelser i våre beslutninger?

Refleksjonsspørsmål

Hvordan påvirkes våre vurderinger og beslutninger av mentale snarveier? Last ned onepageren for å lære mer om vanlige tankefeller og hvordan du kan motvirke dem i vurderinger og beslutningsprosesser.