Q1 2021 Forebygge storulykker

Stopp jobben

Film: Stopp jobben

For å håndtere kompleksiteten i storulykkerisiko må vi alle ta ansvar og gripe inn dersom noe ikke er som det skal. Samtale-starteren handler om å fange opp svake signaler, stille spørsmål, stoppe jobben og revurdere risiko.

Denne filmen inneholder interaktivitet. Avspilling krever derfor at du bruker en oppdatert versjon av din nettleser (f. eks. Microsoft Edge, Chrome, Firefox eller Safari).

Klikk her for å spille av filmen uten interaktivitet.

Refleksjonsspørsmål