Q3 2021 Observasjon av farer

Sterkere observasjonskultur

Film: Sterkere observasjonskultur

For å forebygge farlige forhold og hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Hvordan kan vi som ledere jobbe for å styrke kulturen for innmelding og oppfølging av observasjoner?

OBS! Vær oppmerksom på at noen av opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid-19. Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål