Q3 2024Sikkert arbeid i høyden oghindre fallende gjenstander

Sikkert arbeid i stillas

Film: Sikkert arbeid i stillas

For å arbeide sikkert i stillas må vi gjøre oss kjent med både stillaset og med forholdene i området rundt. I denne filmen skal vi se nærmere på hvordan vi kan identifisere og håndtere mulige farer og feilfeller i forkant av og underveis i arbeid i stillas.

Refleksjonsspørsmål

Praktisk oppgave: Observasjon i felt

Hensikten med denne oppgaven er å bruke observasjon mer aktivt i vårt daglige arbeid for å bidra til å sørge for at vi jobber sikkert høyden og at vi fanger opp potensielt fallende gjenstander.

1. Ta utgangspunkt i diskusjonene i den tidligere refleksjonen deres som innramming for gjennomføring av oppgaven.
2. Bruk onepageren tilknyttet denne læringspakken som hjelpemiddel i planlegging og gjennomføring av oppgaven.
3. Ved observasjoner skal disse rapporteres/meldes inn gjennom lokale systemer og løsninger som er tilgjengelig (bruk observasjonskort, ta bilder, gi gode beskrivelser). Du kan tagge observasjonen med «Always Safe Q3 2024».

Onepager: God praksis for observasjon