Q2 2020 Unngå personskader

Sikkerhet i alt vi gjør!

Sikkerhet i alt vi gjør!

Hvilke risiko eller farer finnes på kontoret, og hvordan påvirker det arbeidet vi gjør andres sikkerhet? Vi må tenke sikkerhet i alt vi gjør. I denne filmen er fokuset på mulige farer på kontor, men også hva vi kan gjøre for å redusere risikoen for personskader for andre, som de som jobber offshore, på landanlegg og hos våre leverandører.

Refleksjonsspørsmål:

Husk å få en kopi av svarene deres og send det til plassjef og HVO for deres kontorsted med oppfordring om at dette behandles i AMU.