Q2 2021 Unngå personskader

Sikkerhet i alt vi gjør

Film: Sikkerhet i alt vi gjør

Hvilke risiko eller farer finnes på kontoret, og hvordan påvirker det arbeidet vi gjør andres sikkerhet? Vi må tenke sikkerhet i alt vi gjør. I denne filmen ser vi nærmere på mulige farer på kontor, men også hva vi kan gjøre for å redusere risikoen for personskader for andre.

OBS! Vær oppmerksom på opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid 19 (med unntak av intervju gjennomført på Teams). Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål