Q1 2020 Forebygge storulykker

Ser du noe? Si noe!

Ser du noe? Si noe!

I denne filmen ser vi hva som skjedde da det ble oppdaget at en leverandør hadde glemt å scanne en minnepinne før bruk og system for dynamisk posisjonering ble infisert.

Refleksjonsspørsmål:

Neste steg er å ta kontakt med den parten dere er avhengige av å samarbeide godt med, for å snakke om hvordan dere må samhandle for å bli bedre på å forebygge storulykker.

Last ned guide for samhandling under