Q2 2020 Unngå personskader

Gode sikkerhetsinspeksjoner

Gode sikkerhetsinspeksjoner

Inspeksjon har en viktig funksjon i sikkerhetsarbeidet, og god dialog mellom inspektør og utførende er avgjørende. Filmen viser en inspeksjon og hvordan inspeksjon kan oppleves av utførende.

Refleksjonsspørsmål:

Praktisk oppgave

Dere skal nå gjennomføre inspeksjon i felt i mindre grupper (maks 3-4 personer). Den ene inspektøren skal kun observere de andres inspeksjoner/involvering.

Finn minst én positiv observasjon, og start med denne ved oppsummering med utførende.

Diskuter i etterkant, sammen med inspisert: Hvordan opplevdes det å bli inspisert? Hva sitter inspisert igjen med? Ble eventuelle farer identifisert og mitigert? Hva fungerte godt og kunne noe vært gjort bedre?

Sett personlige mål for antall inspeksjoner/involveringer som skal gjennomføres på fast basis.