Q4 2021 Risikostyring

Styring av helse- og arbeidsmiljørisiko

Film: Risikostyring

Akutt fare har de fleste av oss et bevisst forhold til, men arbeidsrelatert sykdom eller skade oppstår over tid, og kan være vanskeligere å vurdere. Hvordan kan vi jobbe for å bli bedre på risikovurdering av helse- og arbeidsmiljøfaktorer?

Refleksjonsspørsmål

Film: Petroleumstilsynet (Ptil) om risikostyring

Regjeringsambisjonen er at Norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende på HMS. Samtidig er bransjen under press med store krav til kostnadsbesparelser og effektivisering. I denne filmen får du Ptil sine betraktninger omkring styring av arbeidsmiljørisiko, og hva som kjennetegner god arbeidsmiljøstyring.