Sjekklister

I læringspakken for Q3 2020 testet vi ut to sjekklister for å hindre fallende gjenstander: «Finne gjenstander før de faller» og «Arbeid i høyden/stillas». Det ble registrert 261 tilbakemeldinger fra team og ledere som har testet sjekklistene i felt. På bakgrunn av dette har sjekklistene blitt revidert og er nå tilgjengelige for nedlasting.

Hindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden

Hindre fallende gjenstander - Søkelys på stillas

Hindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller