Oppsummering av innsikt

Totalt ble det registrert over 2.700 svar fra team og ledere på refleksjonsspørsmålene i caseoppgavene for læringspakken i Q1. Under finner du oppsummeringer med de viktigste innsiktene fra analysene som er gjennomført for spørsmålene i hver av de tre caseoppgavene.

Utførende personell: Stopp jobben

Premissgivere: Sikkerhet i alle ledd

Alt personell: Trygg og effektiv med digitale verktøy