Q3 2023Sikkert arbeid i høydenog hindre fallende gjenstander

Å redusere risiko fra kontoret

Film: Påvirkning på risiko fra kontormiljøet

Valg og oppgaver vi gjør i kontormiljøet kan påvirke risiko i den spisse enden. Å styrke sikkerheten innebærer at kontorpersonell er bevisste på og reflekterer over hvordan egne arbeidsoppgaver og valg kan påvirke risiko. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan legge til rette for at andre skal kunne jobbe sikkert.

Refleksjonsspørsmål