Q3 2021 Observasjon av farer

Observasjon i felt

Film: Observasjon i felt

For å hindre skader og andre hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Hvordan kan vi bli bedre til å bruke observasjon i felt, for å fange opp farlige forhold og tilstander før noe skjer?

OBS! Vær oppmerksom på at noen av opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid-19. Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål

Praktisk oppgave

I del 2 / tur 2 skal dere bruke observasjonsteknikk i praksis.

Dere skal ut i felt og jakte på mulige fallende gjenstander. Velg ut et avgrenset område for observasjonsrunden og bruk gjerne SfS» Håndbok for forebygging av fallende gjenstander som hjelpemiddel for å velge ut hvilke ting dere skal se etter og hvordan.

(Dersom det er andre farlige forhold som er viktig for dere å sette fokus på akkurat nå, kan dere også velge det som temaet for observasjonsrunden.)

Guide for planlegging og gjennomføring av observasjonsrunde