Q3 2021 Observasjon av farer

Observasjon i design og engineering

Film: Observasjon i design og engineering

For å hindre skader og andre hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Observasjon i design- og engineeringsfasen utgjør en viktig barriere. Hvordan kan vi bruke observasjon for å forebygge farlige forhold og hendelser?

OBS! Vær oppmerksom på at noen av opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid-19 . Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål