Q1 2020 Forebygge storulykker

Når sekunder teller

Når sekunder teller

I denne filmen ser vi hvordan situasjonen ble håndtert da det oppsto et brønnspark og gassdeteksjon i shaker rom slo ut under boring.

Refleksjonsspørsmål:

Neste steg er å ta kontakt med den parten dere er avhengige av å samarbeide godt med, for å snakke om hvordan dere må samhandle for å bli bedre på å forebygge storulykker.

Last ned guide for samhandling under