Q1 2020 Forebygge storulykker

Da gass ikke møtte tennkilde

Da gass ikke møtte tennkilde

I denne filmen ser vi hva som skjedde da det ble oppdaget at et nytt design plasserte en mulig gasskilde tett opp til en mulig tennkilde.

Refleksjonsspørsmål:

Neste steg er å ta kontakt med den parten dere er avhengige av å samarbeide godt med, for å snakke om hvordan dere må samhandle for å bli bedre på å forebygge storulykker.

Last ned guide for samhandling under