Q3 2020 Hindre fallende gjenstander

Landpersonell

Refleksjonsspørsmål:

Nye sjekklister

I læringspakken for Q3 2020 vil operativt personell og ledere gå ut i felt for å se etter mulige fallende gjenstander. De vil teste ut nye sjekklister som skal bidra til å forhindre fallende gjenstander. Sjekklistene finner du nedenfor, gjør deg gjerne kjent med disse.

Innspill og forslag til forbedringer fra feltoppgangen vil bli systematisert og tilgjengeliggjort for avdelinger og ledere på land (premissgivere) slik at man får bedre innsikt i den risiko fallende gjenstander representerer offshore/onshore – og hvordan du kan bidra til at bedriften som helhet kan forhindre fallende gjenstander og derigjennom unngå ulykker og skadde kolleger.

 

Sjekkliste: Forhindre fallende gjenstander: Finne gjenstander før de faller

Sjekkliste: Forhindre fallende gjenstander ved arbeid i høyden/stillas