Q2 2023Unngå personskaderLæring fra vanlig arbeid

Del 1: Planlegging og forberedelser

Film: Læring fra vanlig arbeid i planlegging og forberedelser

For å unngå personskader må premissgivere, operative ledere og utførende personell bidra til å identifisere og håndtere feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan god planlegging og gode forberedelser bidrar til å gjøre det lettere å jobbe sikkert og redusere sannsynligheten for feil.

Refleksjonsspørsmål

Identifisere feilfeller

For å fortsette å forbedre sikkerheten for alle våre medarbeidere må vi bli bedre til å forstå og lære av feilfellene som er til stede i vanlig arbeid. Bruk denne onepageren i risikovurderinger og jobbevalueringer som et hjelpemiddel for å identifisere og forstå feilfeller.