Q2 2023Unngå personskaderLæring fra vanlig arbeid

Del 2: Evalueringer

Film: Læring fra vanlig arbeid i evalueringer

For å unngå personskader må både premissgivere, operative ledere og utførende bidra til å identifisere og håndtere feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan evaluering av jobber som har gått bra, dvs. uten hendelser, kan hjelpe oss å fjerne eller redusere feilfeller.

Refleksjonsspørsmål

Identifisere feilfeller

For å fortsette å forbedre sikkerheten for alle våre medarbeidere må vi bli bedre til å forstå og lære av feilfellene som er til stede i vanlig arbeid. Bruk denne onepageren i risikovurderinger og jobbevalueringer som et hjelpemiddel for å identifisere og forstå feilfeller.