Q4 2023Arbeidsmiljø og helse

Kjemisk eksponering: Eksos

Film: Kjemisk eksponering for eksos

For å kunne legge til rette for sikre arbeidsforhold som ivaretar helsen, må vi forstå hva kjemisk eksponering er og hvordan vi kan redusere risikoen for eksponering. I denne filmen ser vi på kjemisk eksponering i forbindelse med eksos og hvilke tiltak som kan redusere risiko.

Refleksjonsspørsmål