Q3 2023Sikkert arbeid i høydenog hindre fallende gjenstander

Identifisere og rapportere potensielt fallende gjenstander

Film: Identifisering og rapportering av potensielt fallende gjenstander

For å hindre fallende gjenstander må vi fange opp og rapportere forhold som kan bidra til at gjenstander kan falle ned, og aktivt se etter potensielt fallende gjenstander i våre omgivelser. I denne filmen ser vi på hvordan svakheter i design og struktur kan bidra til fallende gjenstander og hvordan vi kan jobbe for å hindre at noe faller ned.

Refleksjonsspørsmål