Q3 2022Fra observasjon til aksjon

Hindre fallende gjenstander

Film: Hindre fallende gjenstander

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander, og viktigheten av å gjennomføre systematiske PDO-sjekker for potensielt fallende gjenstander.

Refleksjonsspørsmål

Praktisk oppgave

I løpet av del 1/tur 1 skal dere gjennomføre en observasjonsrunde for å se etter potensielt fallende gjenstander. Funnene skal følges opp i del 2/tur 2. Følg stegene i veilederen for å planlegge og gjennomføre observasjonsrunden. Bruk gjerne SFS håndbok for forebygging av fallende gjenstander som hjelpemiddel for å velge ut hvilke ting dere skal se etter og hvordan.

Veileder for observasjonsrunde