Q2 2021 Unngå personskader

Fra krav til praksis

Film: Fra krav til praksis

Det vil alltid være en naturlig variasjon i måten arbeid gjennomføres på, men hvis forskjellen mellom krav og praksis blir for stor, øker risikoen for at noe kan skje. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan driftsstøttepersonell kan bruke dialog og samhandling for å bidra til å redusere risiko og unngå personskader.

OBS! Vær oppmerksom på opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid 19 (med unntak av intervju gjennomført på Teams). Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål