Q3 2022Fra observasjon til aksjon

Forebygging i hele verdikjeden

Film: Forebygging i hele verdikjeden

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander, og viktigheten av å tenke forebygging i hele verdikjeden.

Refleksjonsspørsmål