Q1 2024Forebygge storulykker

Forebygging av storulykker i drift og vedlikehold

Film: Forebygging av storulykker i drift og vedlikehold

Vedlikehold og styrking av barrierer er viktig for å forebygge storulykker, og krever god barriereforståelse. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan bruke samhandling for å skape en felles situasjonsforståelse og redusere risiko for storulykker.

Refleksjonsspørsmål