Q1 2024Forebygge storulykker

Forebygging av storulykker fra kontormiljø

Film: Forebygging av storulykker fra kontomiljø

For å forebygge storulykker trenger vi grundige vurderinger og gode rammebetingelser fra stab- og støttefunksjonene på kontor. I denne filmen ser vi eksempler på oppgaver som kan påvirke storulykkesrisiko og hvordan vi kan bygge felles forståelse for hvordan rammene som settes påvirker risiko gjennom leddene i verdikjeden.

Refleksjonsspørsmål