Q1 2023Forebygge storulykker

Forebygging av brønnkontrollhendelser

Film: Forebygging av brønnkontrollhendelser

Antall brønnkontrollhendelser har variert fra år til år, uten systematisk forbedring sammenlignet med andre storulykkeindikatorer. I denne filmen ser vi på hvordan vurderinger, beslutninger og premisser gjennom hele verdikjeden påvirker barrierer og risiko for brønnkontrollhendelser.

Refleksjonsspørsmål