Q1 2020 Forebygge storulykker

Samspill for sikker personelltransport

Samspill for sikker personelltransport

I denne filmen ser vi hvordan HLO og helidekkmannskap jobber systematisk for å sikre trygge operasjoner på helidekk.

Refleksjonsspørsmål:

Neste steg er å ta kontakt med den parten dere er avhengige av å samarbeide godt med, for å snakke om hvordan dere må samhandle for å bli bedre på å forebygge storulykker.

Last ned guide for samhandling under