Q2 2022Unngå personskader

Effektiv bruk av Livreddende regler

Film: Effektiv bruk av Livreddende regler

Det vil alltid være variasjon i måten arbeidet utføres på, på grunn av ulike forhold som påvirker arbeidssituasjonen. Dette gjelder også når vi skal følge Livreddende regler. Hvordan kan vi legge bedre til rette for effektiv bruk av Livreddende regler?

Refleksjonsspørsmål