Q2 2021 Unngå personskader

Dialog som verktøy for sikker jobbutførelse

Film: Dialog som verktøy for sikker jobbutførelse

Det vil alltid være en naturlig variasjon i måten arbeid gjennomføres på, men hvis forskjellen mellom krav og praksis blir for stor, øker risikoen for at noe kan skje. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan ledere kan bruke dialog som verktøy for å bidra til å redusere risiko og unngå personskader.

OBS! Vær oppmerksom på opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid 19 (med unntak av intervju gjennomført på Teams). Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål

Onepageren under gir konkrete tips til hvordan ledere kan få til god dialog i felt.

Onepager: Dialog i felt