Q2 2021 Unngå personskader

Det handler om å redde liv

Film: Det handler om å redde liv

Det vil alltid være en naturlig variasjon i måten arbeid gjennomføres på, men hvis forskjellen mellom krav og praksis blir for stor, øker risikoen for at noe kan skje. I denne filmen ser vi nærmere på hvordan god dialog og aktiv bruk av Livreddende regler bidrar til å redusere risiko og unngå personskader.

Vær oppmerksom på opptakene som brukes i filmene er gjort før Covid 19 (med unntak av intervju gjennomført på Teams). Følg alltid gjeldene smittevernregler.

Refleksjonsspørsmål

Praktisk oppgave

I del 2 / tur 2 skal dere bruke Livreddende regler i praksis.

Under finner dere en oppgave der dere skal knytte Livreddende regler til en arbeidsoperasjon dere skal gjennomføre de kommende ukene, sammen med en sjekkliste for Livreddende regler for å hjelpe dere å gjennomføre oppgaven.

Livreddende regler i praksis

Sjekkliste for Livreddende regler