Q2 2023Unngå personskader

Å redusere risiko fra kontoret

Film: Å redusere risiko fra kontoret

For å bedre sikkerheten for alle våre medarbeidere er det viktig at kontorpersonell har et bevisst forhold til egen rolle og innflytelse på risiko og feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan bidra til å fjerne eller redusere feilfeller fra kontoret.

Refleksjonsspørsmål

Identifisere feilfeller

For å fortsette å forbedre sikkerheten for alle våre medarbeidere må vi bli bedre til å forstå og lære av feilfellene som er til stede i vanlig arbeid. Bruk denne onepageren i risikovurderinger og jobbevalueringer som et hjelpemiddel for å identifisere og forstå feilfeller.