Q3 2022Fra observasjon til aksjon

Å fange opp utfordrende forhold

Film: Å fange opp utfordrende forhold

I denne filmen ser vi på forhold som påvirker det å arbeide sikkert i høyden og å hindre fallende gjenstander. Som ledere må vi fange opp disse forholdene og legge til rette for sikkert arbeid i høyden.

Refleksjonsspørsmål

Praktisk oppgave

I løpet av del 1/tur 1 skal dere gjennomføre en observasjonsrunde for å se etter potensielt fallende gjenstander. Funnene skal følges opp i del 2/tur 2. Følg stegene i veilederen for å planlegge og gjennomføre observasjonsrunden. Bruk gjerne SFS håndbok for forebygging av fallende gjenstander som hjelpemiddel for å velge ut hvilke ting dere skal se etter og hvordan.

Veileder for observasjonsrunde