Virkninger ved bruk av rusmidler på jobb

Rusmidler kan påvirke hvilke valg vi tar, hvordan vi handler og hvor raskt vi reagerer. Det kan derfor også påvirke sikkerhet. I denne filmen ser vi på hvordan vi kan forstå og forebygge negative virkninger av rusbruk.