Utfordre antagelser i beslutningsprosesser 

Mennesker bruker mentale modeller og snarveier for å forstå informasjon, gjøre vurderinger og ta raskere beslutninger. Disse prosessene er helt nødvendige for måten vi fungerer på. Noen ganger fører det til ubevisste skjevheter, eller bias, i måten vi tenker på. Vi kan gjøre antakelser som påvirker våre vurderinger og beslutningsprosesser. Hvordan kan vi utfordre og håndtere antagelser i våre beslutninger?