Tungt arbeid

Muskel- og skjelettplager er en vanlig årsak til sykefravær, og oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger som er større enn det kroppen tåler. Hvordan kan vi jobbe for å redusere risiko ved tungt arbeid?