Tenk fare – alltid!

For å unngå personskader trenger vi at alle er med å identifisere risiko og finne farer – alltid. Både under jobbutførelsen og til og fra arbeidsstedet. I denne filmen diskuterer panelet ulike farer i felt og hvordan vi kan bli bedre til å identifisere og håndtere dem.