Støttende ledelse

I denne filmen ser vi på hvordan støttende ledelse bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø. Hvordan sørger vi sammen for at jobben planlegges, organiseres og gjennomføres på en god måte?