Stopp jobben: Sleipner – Vannlekkasje fra ventilplugg

For å håndtere kompleksiteten i storulykkerisiko må vi alle ta ansvar og gripe inn dersom noe ikke er som det skal. Samtalestarteren handler om å fange opp svake signaler, stille spørsmål, stoppe jobben og revurdere risiko. En vannlekkasje fra en ventilplugg på Sleipner brukes som eksempel.