Stopp jobben: Oseberg – Tilbakestrømning i sikkerhetsventil

For å håndtere kompleksiteten i storulykkerisiko må vi alle ta ansvar og gripe inn dersom noe ikke er som det skal. Samtalestarteren handler om å fange opp svake signaler, stille spørsmål, stoppe jobben og revurdere risiko. Tilbakestrømning i en sikkerhetsventil på Oseberg brukes som eksempel.