Sterkere observasjonskultur

For å forebygge farlige forhold og hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Hvordan kan vi som ledere jobbe for å styrke kulturen for innmelding og oppfølging av observasjoner?