Sikkert arbeid i stillas

For å arbeide sikkert i stillas må vi gjøre oss kjent med både stillaset og med forholdene i området rundt. I denne filmen skal vi se nærmere på hvordan vi kan identifisere og håndtere mulige farer og feilfeller i forkant av og underveis i arbeid i stillas.