Samspill for sikker personelltransport

I denne filmen ser vi hvordan HLO og helidekkmannskap jobber systematisk for å sikre trygge operasjoner på helidekk.