Proaktiv ledelse og psykososiale arbeidsforhold

For å skape gode psykososiale arbeidsforhold må vi forstå forholdene som påvirker arbeidsmiljøet og hvordan vi jobber. I denne filmen ser vi på hvordan proaktiv ledelse kan brukes for å øke innsikt i og tilrettelegge for gode psykososiale arbeidsforhold.