Planlegge sikre jobber i høyden

For å kunne utføre sikre jobber i høyden og hindre fallende gjenstander må det gjennomføres god planlegging og forberedelse av jobben i alle ledd for å identifisere og håndtere utfordringer og feilfeller. I denne filmen ser vi på hvordan god planlegging og forberedelser gjør det lettere å jobbe sikkert.