Observasjon i felt

For å hindre skader og andre hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Hvordan kan vi bli bedre til å bruke observasjon i felt, for å fange opp farlige forhold og tilstander før noe skjer?