Observasjon i design og engineering

For å hindre skader og andre hendelser må alle bidra til å se etter mulige farer, for seg selv og andre. Observasjon i design- og engineeringsfasen utgjør en viktig barriere. Hvordan kan vi bruke observasjon for å forebygge farlige forhold og hendelser?