Observasjon av potensielt fallende gjenstander

Observasjon er et av våre viktigste virkemidler for å hindre fallende gjenstander og unngå skade på personell eller materiell. I denne filmen skal vi se nærmere på hvordan vi kan bli bedre på å observere og fange opp potensielt fallende gjenstander før de faller ned.