Observasjon av feil på PSV

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. I denne filmen brukes observasjon av feil på PSV som et eksempel på denne typen sårbarheter.