Observasjon av feil på åpent avløp

Iboende sårbarheter på innretninger påvirker risikoen for storulykker. I denne filmen brukes observasjon av feil på åpent avløp som et eksempel på denne typen sårbarheter.